טיולים בעקבות המקרא באהבת התורה.


השבוע תלמידנו היקרים יצאו לסיורים לימודיים המחברים את התלמידים למקומות ואתרים הממחישים את הנלמד בתנ"ך ובמשנה.

הסיורים התקיימו בעיר דוד, נאות קדומים, מוזיאון החיות התנכ"י ועוד.

התלמידים שמחו והתפעלו בסיורים אלו.

תודה רבה לרב חיים מייזל על חשיבה, ארגון ועמל רב שהושקע בסיורים אלו.