פרויקט "לבנות ולהיבנות" תלמידי חטיבת הביניים ת"ת "ניצני התורה" יוזמים פעילות חיבור לקהילה: היוזמה הראשונה היא הפרויקט בו נשלחים צוותי תלמידים לעזרה בהקמת הסוכה למשפחות שמעוניינות בסיוע. לדברי המנהל יגאל דהרי "העזרה יש בה גם פעילות חסד החשובה יותר בימים אלו בעשרת ימי תשובה".

מרגש לראות את יוזמות החסד מתחום החינוך..

 

פרויקט לבנות ולהיבנות