נפתחה האפשרות באתר רשות המיסים
לבקשת תביעה פיצוי עבורה מלחמת "חרבות ברזל" 
להגשת הבקשה:
 https://www.gov.il/he/service/compensation-indirect-damage