בהתאם לחוק ולהנחיות רשות המיםכל מי ששירת כחיילשוטרסוהר או כבאיוכן מתנדב בהיקף של משרה מלאה בגוף הצלה,
היה נעדרחטוףשבוי או שהתגורר בישוב שהתפנה לאור המצב הביטחוני או שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת איבה
בבית חולים לתקופה של 7 ימיםבתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 7 בנובמבר 2023 , זכאי לדחיית מועד תשלום בת 30 יום.

בהתאם לכך, תושב הנדרש לשלם למועצה ועומד בקריטריונים הנ"ל, מוזמן לפנות למחלקת הגבייה באמצעות האימייל Pay@ma-soreq.org.il
לצורך עדכון המחלקה בדבר זכאותו ועיכוב התשלום ל30 יום.