הודעה ממחלקת הגבייה
לתשומת לבכם, התאריך האחרון להגשת בקשה להנחה לשנת 2023 יהיה בתאריך 31/05/2023.
הנחות שיוגשו לאחר תאריך זה, יעודכנו החל מקבלתן במחלקת הגבייה. 
ניתן לשלוח את טפסי הבקשה והמסמכים באמצעות הדוא"ל Pay@ma-soreq.org.il 
או בשעות קבלת קהל במחלקה בימים א - ה בין השעות 08:00-13:00.