מעלה מפה...

תאריך: 25/11/2018
זמן: 5:00 pm - 5:45 pm


עם תיאטרותי

בספריה- סניף יד בנימין
בשעה 17:00
5 ש"ח למשתתף.
על מנת לא להפריע למהלך ההצגה, המאחרים לא יוכלו להיכנס.

מקום
ספריה סניף יד בנימין

קטגוריות