מעלה מפה...

תאריך: 28/01/2019
זמן: 4:15 pm - 6:30 pm


בעדינות וברכות דרך סיפור של ציפורים ביער, מקבלים הילדים כלים להתמודדות ומניעה של פגיעות מינית בילדים.

בספריה- סניף נצר חזני

בשעה 16:15 לילדי גן וכיתות א

בשעה 17:30 לילדי כיתות ב-ו

בוא בשמחה.

מקום
ספריה סניף נצר חזני

קטגוריות