ל"ג בעומר באור חדש


ערב ל"ג בעומר זכינו לחזק את הנושא השנתי שלנו 'יחד כל הדרך!'

בפעילות מיוחדת שחוו כל הבנות מא-ח. בפעילות עבדו ושחקו הבנות בתחנות odt מיוחדות, תרגלו חברות, בטחו אחת בשניה ותמכו אחת בשניה.

היתה חוויה מיוחדת! הבנות הוכיחו חברות ושיתוף פעולה!