מה קורה במוסדות צביה?


השבוע הזמנו את ההנהלות של כל מוסדות החינוך 'העל יסודיים', מטעם רשת צביה הממוקמים במועצה,  וכן את הנהלת רשת צביה להצגת תכנית העבודה לשנה"ל תשפ"ד.

נושא החינוך הוא אחד התחומים החשובים לנו ביותר ואנו רואים חשיבות עצומה לייצר במועצה מערכת חינוך מעולה ששמה מול עיניה את טובת התלמיד בכלל וילדי המועצה בפרט. המטרה המאתגרת העומדת בפנינו היא כיצד לייצר במועצה את מוסדות החינוך הטובים ביותר שניתן, שיהיו גם אטרקטיביים מבחינת גיוון, מצוינות וראיית התלמיד ושגם יתאימו לכל ילד וילדה במועצה כך שתלמידי המועצה לא יצטרכו "לנדוד" למוסדות מרוחקים אלא ישארו להתחנך אצלנו בבית. 

הישיבות לא היו פשוטות. נושא החינוך העל יסודי עולה בכל מפגש של המועצה עם התושבים לפיכך על המוסדות היה להציג את הקו הייחודי להם, להתמודד עם תשבוחות וביקורות שעלו מהשטח ונדרשו להציג לראש המועצה תוכנית חינוכית הכוללת יעדים מדידים. סוכם כי תתקיים פגישה נוספת בקרוב על מנת לוודא התקדמות משמעותית לעבר המטרה המשותפת.