מרחבי חינוך באור חדש


במסגרת תכנית מרחבי חינוך של המועצה, זוכה כל בית ספר לזקק את הייחודיות שלו ולפתח את הזהות שלו. גם אנחנו כמובן בתהליך..
השבוע, ישב צוות המורים ב'קפה זהות' בו עסקנו וכתבנו טיוטא של תעודת זהות בית ספרית. התייחסנו לפעולות שאנו עושים, לערכים המובילים אותנו.. ועוד..
היה מעניין מאוד.
תודה לאסף כהן ולשרית שרף שהביאו ומניעים את התהליך. תודה לשי ראש המועצה על הכניסה לתכנית. זכינו!