ביטחון לדוגמא!


גאווה גדולה!

ההצלחה המדהימה של מחלקת הביטחון שלנו, שהצליחו בשנה האחרונה להפחית משמעותית את רמת הפשיעה במועצה ולהעלות את תחושת הביטחון האישי, עשתה כנפיים והגיעה עד למשדר לביטחון פנים שפנו אלינו בבקשה פשוטה- ללמוד איך עשינו את זה.

השבוע הגיעו צוות מהמשרד לביטחון פנים לפגישה עם צוות מחלקת הביטחון והשיטור הקהילתי לבחון את העשיה שלנו, לראות את המוקד וללמוד כיצד ניתן להעתיק לשאר הארץ.

כבוד גדול וגאווה עצומה בשבילנו.

תודה ענקית לכל מחלקת הביטחון- לרתם הקב"ט,לרפאל מכלוף ולצוות השיטור הקהילתי: דוד שמש, דור ואורן

אין עליכם!