נצר חזני הועתקה מגוש קטיף בשנת הגירוש ונבנה מחדש בשנת 2010 היישוב המקורי נקרא על שמו של שר הרווחה מיכאל חזני שהיה מראשי ההתיישבות הדתית בארץ.
במושב מעונות יום, גני ילדים, מועדון נוער ובית כנסת מרכזי מאוחד לכל העדות.

אוכלוסיית הישוב מונה כ- 654 תושבים.
רב המושב הוא הרב יחיאל יעיש.