1
פרטי המבקש
2
סיבות הבקשה והצהרה
3
הנחיות ומסמכים הנדרשים לבקשת הנחה בארנונה

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? (חובה) שדה חובה
 

 

מצב אישי (חובה) שדה חובה

 

 

לתשומת  ליבך: לנוחיותך בטופס מוגדרות 14 סיבות בגינן ניתן להגיש את הבקשה

נא לסמן X  במשבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה:

אנא סמן

אנא סמן

אנא סמן (חובה) שדה חובה

Browser not supported

 

יש לצרף צילומי תעודת זהות (חובה שבתעודת זהות תופיע כתובת עדכנית של מבקש הבקשה)

אישור ממחלקת הגביה ממקום המגורים הקודם על אי קבלת הנחה או אי החזקת נכס

 

הצגת תעודת עולה חדש אחוזי הנחה: 90% עד 100 מ"ר לתקופה של 12 חודשים

המטפל באופן עצמאי בילד המתגורר עמו עד גיל 18 (או עד לסיום שירות סדיר ולא יאוחר מגיל 21) יש להציג צילום ת.ז. + ספח עדכני אחוזי הנחה: 20%

נושא תעודת עיוור אחוזי הנחה: 90%

נכה / ילד נכה 

אחוזי הנחה: 80%

אחוזי הנחה: 40% עד 100 מ"ר

אחוזי הנחה: 33% עד 100 מ"ר

אזרח ותיק 

אחוזי הנחה: 25% עד 100 מ"ר

אחוזי הנחה: 30% עד 100 מ"ר

אחוזי הנחה: 100% עד 100 מ"ר

אחוזי הנחה: 100% עד 100 מ"ר

חייל המשרת בשירות סדיר בצה"ל לפי חוק שירות ביטחון ועד תום 4 חודשים מיום שחרורו, עליו להגיש אישור המפרט את תקופת השירות הצבאי, (ניתן להזמין את האישור באתר: www.ishurim.aka.idf.il אחוזי הנחה: עד 4 נפשות 100% עד 70 מ"ר. מעל 4 נפשות 100% עד 90 מ"ר

אישור עדכני ממנהלת השירות, (עד 4 נפשות 100% הנחה, עד 70 מ"ר, מעל 4 נפשות 100% הנחה עד 90 מ"ר). אחוזי הנחה: עד 4 נפשות 100% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות 100% עד 90 מ"ר

"תעודת משרת מילואים פעיל" / אישור תקף מצה"ל כי הוא משרת מילואים פעיל. אחוזי הנחה: 5%

במקרים מסוימים ולפי שיקול הדעת של הרשות יתכן ותידרש להשלים מסמכים נוספים.

שים לב, חתימתך מהווה הצהרה, במידה והצהרת המבקש אודות פרטי הכנסותיו ופרטים אחרים אינם תואמים את תוצאות החקירה, תבוטל ההנחה בארנונה.

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) תשנ"ג – 1993, זכאי להנחה שלא פרע את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים עד ליום 31 לדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה