מועצה אזורית נחל שורק מעודדת פיתוח וקיום עסקים למען כלכלת ורווחת תושבי המועצה, תוך דאגה שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.

כאן תוכלו למצוא מידע  על חוק רישוי עסקים שיסייע בכל הנוגע לחובות וזכויות לגבי קיומו של כל עסק.
חשוב לדעת - התהליך לקבלת רישיון עסק עלול להימשך זמן רב, מאחר והדבר תלוי בהכנת ובהגשת מסמכים וטפסים שונים כגון תכניות רישיון עסק, קבלת אישורים והסכמתם של מספר גורמים, וזאת לאחר שהעסק עומד בתנאים שנקבעו על ידם. יחד עם זאת המחוקק הגביל את נותני האישורים בזמנים קצובים המפורטים בהמשך. 
 
מח' רישוי עסקים במועצה
מיקום : קומה -1
קבלת קהל: בימים א'-ה' בשעות 09:00-14:00
בתיאום טלפוני.
מנהלת : ריקי רכניצר
טלפון: 088634288
כתובת מייל: riki@ma-soreq.org il 
פקח רישוי עסקים: יוסי מונק
טלפון: 088634228
כתובת מייל: yosi@ma-soreq.org.il
ויטרנרית ואחראית על מזון מן החי: דר' תמימה אלון
קבלת קהל ומענה טלפוני בימי ג' בשעות 09:00-15:00
טלפון: 088634218
כתובת מייל: tmima@ma-soreq.org.il