המועצה רואה חשיבות רבה להגביר את המודעות לנושא הנגישות וקידום שוויון הזדמנויות מתוך תפיסה ערכית הדוגלת בשקיפות, נגישות וזמינות לכלל התושבים.
אנו מציגים לכם את מכלול השירותים המותאמים באמצעות אתרים אלו, כמו כן, בקישורים המצורפים תוכלו למצוא תכניות המציעות סיוע למעסיקים.