ממונה תלונות ציבור: עו"ד ליאת רותם, מבקרת המועצה
דוא"ל: liat@ma-soreq.org.il
טל': 08-8634236