ImageTitleContent
גמ"ח כיסאות, שולחנות ומפות
לבנות ולהיבנות – פרויקט בניית סוכהפרויקט "לבנות ולהיבנות" תלמידי חטיבת הביניים ת"ת "ניצני התורה" יוזמים פעילות חיבור לקהילה: היוזמה הראשונה היא …
פרויקט החסד של ברויארפרויקט החסד סיבה לגאווה! בית הספר ברויאר יזם פעילות התנדבותית הקרויה: פרויקט החסד,המאפשר ומחנך את …
גמ"ח שמלות לשמחות לנערות נשים וילדותיד בנימין – 0542495405
עששיות לחופהעששיות לחופה יד בנימין – 0504143400
גמ"ח סדר ברית מילהפורמט של בירכון יד בנימין – 0546765125
גמ"ח נשמת אדםספר משניות לפי אותיות א'ב' ללימוד לעילוי נפטר בזמן שבעה. יד בנימין – 0546765125
גמ"ח מוצרי תינוקותמוצרים לאם ולילד – יד בנימין. 0527209133
גמ"ח ספרי צדיקים ודמויות תנ"ךיד בנימין 088604142
גמ"ח כרית לברית מילהגמ"ח מוצרי תינוקות יד בנימין. 0545434386
גמ"ח שמחות "בחסדי שמיים"עיצוב ושדרוג אירועים, יד בנימין.
גמ"ח ביגוד "יד רבקה"מכירת בגדים "יד שנייה", רח' האשל יד בנימין, בת שבע צדוק – 0509400014. 
גמ"ח אירועיםגמ"ח ציוד ועריכת שולחנות לאירועים ושמחות. חפץ חיים. ענבר שרעבי – 0544773388
גמ"ח חסד של אמתעריכת אזכרה לעריריים שאין מי שיאמר עליהם קדיש. חפץ חיים. קובי פרץ – 0506273806
עזרא למרפאכתובת:  האשל 10 יד בנימין טלפון:   088587713 נייד:       0523948480 פקס:      086416174 אימייל: YadB@Ezra-Lemarpe.org אתר אינטרנט:    …