גיל

תחום

מקום

שחיה מקצועית בנות

ילדים 7-12

בריכה

שחיה מקצועית בנים

ילדים 7-12

בריכה