מדיניות המועצה בנושא רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968- להלן (”החוק”) , מחייב כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ”ה – 1995 בקבלת רישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. רישיון העסק ניתן על ידי הרשות המקומית, לאחר אישור הגורמים המאשרים.
יודגש כי ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.
מחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית נחל שורק, אחראית על ניהול רישוי עסקים טעוני רישוי, במטרה להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, לטובת הציבור הרחב, במסגרת זו, שמה לה המחלקה למטרה לפעול לקיום הדרישות, התקנות ומטרות חוק רישוי עסקים, בתהליך יעיל ואפקטיבי להוצאת רישיון עסק, תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לקוח.

הבקשה לרישיון תוגש על ידי בעל העסק, על פי נוהל הגשת בקשה. יש להגיש בקשה לרישיון ביחס לעסקים טעוני רישוי, בעת פתיחת עסק חדש, שינוי מקום העסק, שינוי בבינוי (כגון הגדלה / צמצום השטחים), שינוי בבעלות וכדומה.

למען הנוחות, תובא להלן תמצית נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק. יובהר כי הנוהל אינו מחליף את הפנייה למחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית נחל שורק ואין בו כדי להביא את מכלול הדרישות, כי אם את הדרישות הבסיסיות בלבד, זאת הואיל וחוק רישוי עסקים מגדיר דרישות שונות ביחס לסוגי העסק המפורטים בצו רישוי עסקים.

ריקי רכניצר
מדור רישוי עסקים
08-8634288
050-4133696
קבלת קהל בימים שני ורביעי בין 9:00-14:00 בתיאום טלפוני