שימו לב

רחוב המרפאה והאודיטוריום מהיום הופך להיות רחוב חד סטרי ממערב למזרח מכיוון המועצה לכיוון האודיטוריום.