מגשי פירות חתוכים לכל אירוע ומטרה.

שולי – 0524491130 דוא"ל: galshuli@netvision.net.il