בתקופת הקורונה ועד לפסח הפיצה תהיה פתוחה להזמנות בין השעות:

14:30-12:30

18:00-23:00

שימו לב לזמנים.

ניתן להזמין אצל רחל סילבר בטל' 053-4325749