מנהל מחלקת חינוך: אסף כהן

טלפון: 08-8634204  דוא"ל: asafc@ma-soreq.org.il

מזכירת המחלקה: ז'קלין שער

טלפון: 08-8634207, 08-8634201  פקס: 073-7164207
דוא"ל: jaklin@ma-soreq.org.il

מחלקת החינוך במועצה אזורית נחל שורק עוסקת בארגון ניהול ותפעול מכלול הפעולות הקשורות בעשייה החינוכית והפדגוגית לתושבי המועצה, החל משלב הגיל הרך דרך החינוך היסודי והעל יסודי והפעילות החינוכית בתחום הבלתי פורמאלי.