לאחר מספר ימים של מצב חירום, בהם חיפשנו מתנדבים, למשימות שונות, מצאנו לנכון להעלות על נס, את "מדליקי המשואות" המקומיים שלנו. אלה שנותנים שלא על מנת לקבל פרס, במקומות לא אטרקטיביים במיוחד. נתינה מכל הלב. נגה יחיאל- עובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים במועצה וממונה על תיק המתנדבים בשגרה ובחירום, מספרת על מתנדבים שמגיעים באופן קבוע מחוייבות אישית. במרכז היום מתנדבות ורדית לוי שיחות אקטואליה, פרומה קופפר שיעור בנביאים ובת סיני ג'בלי פעילות במוסיקה וסיפורים. יישר כח. נשמח למתנדבים נוספים 08-8634212