מועצה אזורית נחל שורק אישרה בישיבתה האחרונה מיום 25.4.18 מתן הנחה של 5% בארנונה לתושבי המועצה המשרתים במילואים.
זאת בהתאם לתיקון מס' 3 בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה), המאפשר למועצה לתת הנחה בארנונה בשיעור של עד 5% למחזיק בנכס למגורים שהוא חייל מילואים פעיל. חייל מילואים פעיל מוגדר כמי שעשה לפחות 20 ימי שירות מילואים מצטברים, בתקופה של שלוש שנים או לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרור וביצע 14 ימי שירות מילואים בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה. בחינת הזכאות נעשית ע"י משרד הביטחון ולעומדים בקריטריונים תונפק "תעודת משרת מילואים פעיל". ההנחה תוענק לתושב אשר יציג תעודה זו או בהצגת אישור תקף מצה"ל כי הוא משרת מילואים פעיל. ההנחה הינה עבור חיוב ארנונה למגורים בלבד.
תושב המעוניין לברר פרטים בנוגע לזכאותו לקבלת התעודה, יכול ליצור קשר עם מוקד מילואים בטל': 03-6553655 או בדוא"ל: moked_miluim@mail.idf.il.

להגשת הבקשה מלאו את טופס הבקשה להנחה בארנונה בצירוף צילום תעודת משרת מילואים פעיל לדוא"ל: pay@ma-soreq.org.il