המסע לפולין תשס"ד
המסע לפולין תשס"ח

מועצה אזורית נחל שורק רואה חשיבות רבה בלימוד נושא שואת העם היהודי. המועצה משקיעה משאבים רבים גם בלימוד הנושא בבתי הספר, בהוצאת משלחות מסע מהתיכונים ואפילו משלחות תושבים מסובסדות לפולין. בשנת תשס"ד ובשנת תשס"ח יצאו מטעם המועצה שתי משלחות שהתיעוד מהן נמצא בשני הקישורים שלהלן.

האתרים האלו הינם אתרים שנבנו באופן פרטי על ידי תושבים ובשל חשיבות הנושא החלטנו להשאירם באתר לצורך שמירת הזיכרון.