לכבוד:

הורי תלמידי תיכון במועצה

הנדון:מלגות המועצה להשתתפות במסעות לפולין בבתי הספר-2019

להורים שלום,

המועצה רואה חשיבות רבה בהשתתפות בני הנוער שלה במסעות לפולין מטעם בתי הספר שבהם הם לומדים.

לאור זאת, המועצה מחלקת מלגות לתלמידים אשר יוצאים למסעות אילו.

בכדי שנוכל להתארגן תקציבית למימון המלגות, הוחלט בוועדת המלגות, שכל הורה היודע שבנו/בתו ישתתפו בשנה"ל תשע"ט במסע לפולין , ימלא את הטופס המצ"ב וישלח אותו במייל חוזר אליי עד לתאריך , כ"ה בשבט   תשע"ט  31/01/2019

הטופס הינו טופס מקדים ויש להשלים את התהליך לאחר המסע. מלגות פולין 2019

השנה הוחלט שיהיו שני מסלולים לקבלת מלגה:

 

  1. מסלול מלגת מועצה– במסלול זה תינתן מלגה אחידה לכל פונה ע"פ טופס קבלת מלגה המפורסם באתר המועצה.
  2. מסלול מלגת רווחה – במסלול זה תינתן מלגה משמעותית על פי מבחן הכנסה דרך מחלקת הרווחה.

 

חשוב לציין שהורה אשר לא ישלח את הטופס המצורף המפורסם באתר המועצה עד לתאריך המצויין (31/01/2019) בקשתו לקבלת מלגה לא תידון בוועדה.

לתשומת ליבכם – תלמיד שיקבל מלגה מגורם אחר לא יהיה זכאי למלגת המועצה .

 

בברכה,

חנה כהנא

מרכזת פרויקט מלגות פולין

מחלקת חינוך

 

 

_______________________________________________________________________

הטופס המלא ניתן למצוא כאן: מלגות פולין 2019

לכבוד

ועדת המלגות

מועצה איזורית נחל שורק

 

תאריך : __________

אנו הורי התלמיד/ה ________הלומד/ת בבי"ס _______בכיתה   __________

מודיעים זאת כי בננו/בתנו ישתתף בע"ה בשנה"ל תשע"ט (2019) במסע לפולין מטעם בית הספר.

אנו נגיש בקשה למלגה במסלול מלגת המועצה/ מסלול מלגת רווחה .(נא למחוק את המיותר )

בברכה,

 

שם ההורים : _________ פלאפון:__________     חתימה : _____________

 

נא לשלוח את הטופס למייל : chanak@ma-soreq.org.il עד תאריך , כ"ה בשבט    תשע"ח 31/01/2019 בלבד !