מכרז מס' 30/2019 לביצוע עבודות תכנון וביצוע אולם ספורט בנצר חזני