מדור רישוי עסקים: ריקי רכניצר
08-8634288, 050-4133696
Riki@ma-soreq.org.il

קבלת קהל בימים שני ורביעי בין 9:00-14:00 בתיאום טלפוני 

  • צו רישוי עסקים

  • תקנות רישוי עסקים – 2000

  • חוק רישוי עסקים – 1968