מנהלת מדור: שרית שרף

טלפון:08-8634221
נייד: 050-7955041
דוא"ל: sarit@ma-soreq.org.il

בהתאם למדיניות קידום בריאות ב"נחל שורק" מתקיימות פעולות לאורח חיים בריא בקרב התושבים.
אנו רואים בתחום המניעה וקידום הבריאות גורם חשוב לעתיד בריאותנו ואיכות חיינו.
מועצה אזורית נחל שורק חברה ב"רשת ערים בריאות" שמטרתה קידום איכות החיים ברשות מתוך רווחה פיסית,חברתית,ונפשית והן מאוגדות ברשת בהנהגת ארגון הבריאות העולמי.

מטרות:
צמצום פערים בריאותיים
קידום בריאות ומניעת מחלות
יצירת סביבה תומכת
חיזוק מעורבות הקהילה
שיתוף פעולה בין המגזרים השונים בקהילה.

לצורך כך אנו מזהים צרכים קיימים ומפתחים מענים בהתאם ,תוך שילוב פיתוח סביבתי ,חברתי וכלכלי בשיתוף פעולה עם קופות החולים השונות ובעיקר עם המרפאה האזורית ביד בנימין ומשרד הבריאות.

יעדים:
1. הגדלת מערך סדנאות בנושאי בריאות:הריון ,לידה,פעילות גופנית,הכנה לכיתה א' ועוד…

2. תגבור מערך הפעילות הגופנית בשתוף עם רכז הספורט במתנ"ס.

3. קיום ימי שיא קהילתיים(הפנינג בריאות ואיכות הסביבה)העלאת והטמעת החשיבות לאורך חיים בריא.

4. פיתוח והקמה של מסלולי הליכה ואופניים לקידום הפעילות הגופנית ובריאותם של התושבים.

5. שרות דנטלי לתלמיד(סל שרותים בסיסי)

6. מרוץ נחל שורק-המתקיים כבר כשמונה שנים והפך למסורת וצובר תאוצה כמרוץ נוח וחשוב לכל אוהבי הריצה באזור.