מנהלת מדור: שרית שרף

טלפון:08-8634221
נייד: 050-7955041
דוא"ל: sarit@ma-soreq.org.il
החזון: איכות סביבה היא איכות חיים ולכן בנחל שורק פועלים כדי לשמר ולטפח סביבה מקיימת ודואגים שהפעילות היצרנית החקלאית והמוניציפאלית תתקיים בהרמוניה עם הטבע.
מועצה אזורית נחל-שורק מתמודדת עם תחומים רבים הנוגעים לשיפור איכות החיים והסביבה,ופועלת להגברת המודעות הסביבתית בקהילות הישובים ובמוסדות החינוך.

יעדי המדור:
קישור בין המועצה למשרד לאיכות הסביבה בנושאים של זיהום אויר. מים. ורעש
הפעלת מערך פיקוח למפגעים סביבתיים.
הטמעת ערכי איכות הסביבה.
העלאה וטיפוח המודעות הסביבתית.
חינוך סביבתי בבתי הספר במועצה.
שמירה על עקרונות סביבתיים בבניה ופיתוח שטחים.