כתובת: בניין המועצה, קומה 2
טל:   0737073838
פקס: 0737073831
דוא"ל: orli@ma-soreq.org.il

מנהלת: שולה ביין
טל: 0737073839
shula@ma-soreq.org.il

מזכירת השפ"ח: אורלי מזוז
טל': 0737073838
פקס: 0737073831
orli@ma-soreq.org.il

השרות הפסיכולוגי חינוכי, האמון על רווחתם הנפשית של ילדי המועצה, נותן מענה פסיכולוגי מערכתי ופרטני למסגרות החינוכיות בתחומי המועצה, בגילאים: 3-15. לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד השרות ניתן עד גיל 21.

לכל מסגרת חינוכית מצוות פסיכולוג מהשפ"ח, הנמצא בקשר ישיר עם הצוות החינוכי- טיפולי במטרה לתת מענה מקצועי למען קידומו הרגשי והלימודי של התלמיד, מענה אשר לרב דורש הדרכת הצוות הטיפולי / חינוכי בביה"ס ו/או הדרכת הורים ו/או טיפול בילד, ו/או הפנייה לגורמי חוץ, אם למרכז קשת, הפועל בתחומי המועצה, או גורמים טיפוליים נוספים.

ההתקשרות עם פסיכולוג המערכת החינוכית הינו באמצעות הצוות הטיפולי שפועל בביה"ס.

בנוסף, ניתנת האפשרות לכל משפחה לפנות באופן עצמאי, להתייעצות חד פעמית במטרה לחשוב על דרכי הפעולה הנדרשות בהתאם לצורך.

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת החינוך ומח. הרווחה, ומאמינים בשיתוף פעולה של כל הגורמים המקצועיים , הנדרש למען קידומו של התלמיד.

פירוט השרותים הניתנים:

  • נוכחות פסיכולוגית בגני הילדים לאיתור קשיים, הנחיית הצוות החינוכי וההורים ומעקב אחר התקדמות התלמיד.
  • מתן מענה לצוותים החינוכיים הן בגני הילדים והן בבתי הספר, בנושאים הקשורים לרווחתם הרגשית של התלמידים וקידומם האקדמי.
  • נוכחות פסיכולוגית בבתי הספר, הישיבה והאולפנה- אבחון ו/או טיפול בהתאם לצורך.
  • התערבות במצבי משבר וחרום בקהילה.
  • השתתפות בועדות שילוב בית ספריות וועדות השמה, עפ"י חוק.
  • הכוונה וסיוע למשפחות ת' בעלי צרכים מיוחדים, הלומדים במערכות החינוך שבתחומי המועצה.
  • מתן אפשרות לפגישה חד פעמית להורים, עפ"י פנייתם, למטרות ייעוץ והכוונה ראשונית.
  • חשיבה משותפת עם הגורמים החינוכיים וגורמי הרווחה במועצה על פתיחת מסגרות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

הפסיכולוגים:

דבורה אנגל מיקולנסר – פסיכולוגית חינוכית מומחית. דוא"ל: debi@ma-soreq.org.il טל': 073-7073833

יסמין אסייג –  פסיכולוגית חינוכית מומחית/מדריכה. דוא"ל: yasmin@ma-soreq.org.il. טל': 073-7073833

ד"ר מיכל בן שחר- פסיכולוגית קלינית של הילד. דוא"ל: michalb@ma-soreq.org.il. טל': 073-7073834

נטלי קודרון – פסיכולוגית מומחית. דוא"ל: nataly@ma-soreq.org.il. טל': 073-7073835

גילי מירז –  פסיכולוגית חינוכית מומחית/ מדריכה,  דוא"ל: gily@ma-soreq.org.il, טל': 073-7073834

 

Loading...