קב"ס 
רוני מולה
טלפון: 08-8634243
rm@ma-soreq.org.il

ימי עבודה ושעות קבלה: 
ימים א'-ה':  08:00 – 16:00
קבלת קהל – בתאום מראש.

תפקידיו ופעולותיו של קצין ביקור סדיר נגזרות ממדיניות משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך. מטרת היחידה לביקור סדיר היא להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במשך י"ב שנות לימוד קצין ביקור סדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה ולייצג את מדיניות משרד החינוך.

חוק חינוך חובה חל על כל תלמיד/ה מגיל 5 ועד גיל 18.

היחידה לביקור סדיר פועלת במספר מישורים:
• איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא בצעו רישום למוסד חינוכי.
• איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבית הספר וקיום סיורים במקומות ציבוריים.
• בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של התלמיד המטופל.
• ייזום תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה.
• טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים.

אחריות על ועדות השמה:
• קליטת נתוני התלמיד ושיבוצו במערכת הממוחשבת של משרד החינוך.
• השתתפות בועדות אשר מתקיימות בדרך כלל בין החודשים מרץ עד 15/5 לתלמידי בתי ספר ו-31/5 לתלמידי גנים.
• כתיבת פרוטוקול הועדה וסיכומו.
• חיפוש מסגרת לימודית מתאימה עפ"י המלצת השפ"ח.
• קליטת התלמיד במסגרת הרשותית המתאימה בהסכמת ההורים.
• מעקב אחר השתלבותו של התלמיד במסגרת החדשה הכולל קשר רציף עם היועצים, המחנכים וההורים לגבי תפקודו של התלמיד.

תמיכה לימודית, קריטריונים להשתתפות בתשלום.
• משפחה אשר אחד מילדיה זקוק לאבחון פסיכודידקטי, תפנה למזכירות השפ"ח לקבלת שאלון הורים ומחנך.
• ועדה בנושא זה תתכנס על פי הצורך ותדון במתן זכאות למועמדים.
• משפחה אשר מטופלת ע"י המחלקה לשירותים חברתיים תגיש את הטפסים והמסמכים אליה.
• סכום ההשתתפות ייקבע עפ"י מבחן הכנסה.

טיפולים פארא רפואיים:
המרכז הטיפולי קשת מציע מגוון רחב של טיפולים פרארפואיים הכולל: טיפול רגשי באמצעות מוסיקה/אומנות/בע"ח, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וקלינאית תקשורת. הדרכת הורים וטיפול משפחתי.

משפחה הזקוקה לסיוע כלכלי באחד מהטיפולים הנ"ל תפנה אל הקב"סיות/רווחה ועפ"י מבחן הכנסה תהיה זכאית להשתתפות בתשלום.
מציאת מסגרות לימודיות במעברים בין בי"ס יסודי לחטיבה ובין חטיבה לתיכון

*** תלמידים בתחום המועצה ירשמו למסגרות לימודיות הקיימות ברשות המועצה.

*** תלמידים אשר אינם משתלבים במסגרות הקיימות יצטרכו לממן את עלות לימודיהם כולל אגרת לימודי חוץ.

***תלמידי חינוך מיוחד זכאים על פי חוק להעסות ממקום לימודם לרשות במידה ומשובצים במסגרת מחוץ לרשות.