פרוייקטים קיימים ועתידיים:

אופק חדש – כבר קיים בבי"ס היסודי ברויאר .

תוכנית מיכא"ל (מיצוי יכולות אישיות לתלמיד):
המועצה בשיתוף ישיבת צהיה קטיף מפעילה תוכנית שמטרתה לפתח את יכולות התלמידים ברמה אישית ולתת כלים לתלמיד לפתח את כישוריו בכל מקצועות הלימוד.

מצויינות 2000 -במקצועות המתמטיקה והמדעים  – בישיבת צביה קטיף.

תוכנית 121 – מיחשוב כל בתי הספר בשיטות חדשניות  – השנה בברויאר.

פרויקט מצוינות מטעם מכון ויצמן ובהנחייתם – באולפנא בחפץ חיים.

Loading...