מנהלת היסעים, תחבורה ומלגות לפולין: 
חנה כהנא
טל': 050-5994098 פקס: 073-7164235
chanak@ma-soreq.org.il 

תושבים יקרים,

לאור החשיבות הרבה שמייחסת המועצה להשתתפות בני הנוער במסעות לפולין מטעם בתי הספר שבהם  הם לומדים, הוחלט גם השנה להעניק מלגות מימון מטעם המועצה לעידוד מסעות אילו.

על מנת לקבל את המלגות, ההורים נדרשים למלא את הטופס המצ"ב.

Loading...