מנהל מחלקת חינוך: אסף כהן
דוא"ל: asafc@ma-soreq.org.il

מזכירת המחלקה:
ז'קלין שער טל': 08-8634207, 08-8634201  פקס: 073-7164207
דוא"ל: jaklin@ma-soreq.org.il

מחלקת החינוך במועצה אזורית נחל שורק עוסקת בארגון ניהול ותפעול מכלול הפעולות הקשורות בעשייה החינוכית והפדגוגית לתושבי המועצה .
החל משלב הגיל הרך דרך החינוך היסודי והעל יסודי ,והפעילות החינוכית בתחום הבלתי פורמאלי.

תחומי סמכות ואחריות:
1. הגיל הרך – הכולל גנים ומעונות
2. בתי ספר יסודיים ועל יסודיים
3. תחום החינוך למבוגרים
4. הדרכות והכשרות במערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית .
5. תפעול ופיתוח שוטף של התשתיות מוסדות החינוך .
6. מתן תמיכה ארגונית ומקצועית לצוותי החינוך במועצה .
7. תפעול שוטף של המערך הלוגיסטי החינוכי הכולל :מערך היסעים,בניית מוסדות חינוך, הזנה ,ופרויקטים ייחודיים לכל מוסד .

נהלים:
1. וועדות שילוב: תוקף החלטותיה: שילוב במוסדות המועצה או השמה לחינוך מיוחד, ניתנות ע"י צוותי ההוראה בהסכמת ההורים.

2.וועדות השמה: אישור זכאות לחינוך מיוחד.
וועדת השמה הינה וועדה סטאטוטורית שמתכנסת במועצה לאחר המלצות ו. שילוב
הוועדה מתכנסת בהתאם להנחיות משרד החינוך .

3. נהלים חדשים עבור הגשות בקשה לתמיכה לימודית ואיבחונית

4. חוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין שירותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים.

Loading...