חדש במרכז הלמידה 'בשביל ההצלחה' בקורס ייחודי ופורץ דרך –
מתמטיקה לתלמידי המעבר (לחטיבה)
מתוך הבנה של הקושי בהתמודדות עם המעבר בתחומים שונים, ביניהם לימודיים- נפתח קורס ייחודי לתגבור, צמצום פערים והכנה מיטבית לקראת הכניסה לחטיבה.
הקורס יכלול נושאים רבים הנדרשים התשתית ללימודי המתמטיקה בחטיבת הביניים, ויועבר ע"י מורה למתמטיקה בעל ניסיון רב בהוראה לתלמידים בכל הרמות. חומר הלימודים מתואם עם מורי בית הספר ועם חטיבות הביניים.
מבנה הקורס: 10 מפגשים בימים ב' וה' בין התאריכים: 20.6-22.8 כאשר תפתחנה 3 קבוצות-
קבוצה א' בין השעות: 15:30-16:30
קבוצה ב' בין השעות:16:30-17:30
קבוצה ג' בין השעות: 17:30-18:30
על מנת לאפשר לכל התלמידים המעוניינים להשתתף בתכנית, גייסנו תקציב מיוחד למטרה זו ומחיר התכנית יעמוד על 100 שקלים בלבד.
מספר המקומות מוגבל, קבוצות נפרדות לבנים ובנות
הזדרזו להירשם! https://docs.google.com/forms/d/1UFlzncXGDdnA9ZsVfEYJIJScBPYuTdfzUxgFSL2t3EU/edit