ישיבת "צביה קטיף"

לאתר הישיבה
ראש הישיבה – הרב יועד אהרוני
מנהל תיכון – גיא באומן
כתובת: ת.ד. 422, יד בנימין, 76812
מזכירות: 08-8694154/5
פקס: 08-8694157
בשנת הלימודים תשע"ז – 12 כיתות ז'-י"ב, מספר תלמידים – 400

אולפנת "צביה" חפץ חיים

לאתר האולפנא
ראש האולפנה: מיכל ג'ייקוב
מנהלת התיכון:
אחריות פדגוגית: משרד החינוך – האגף לחינוך ההתיישבותי.
מפקח ביה"ס מטעם משרד החינוך: גב' כרמית הרוש.
מפקחת ביה"ס מטעם רשת צביה: גב' מרים זיסמן .
אחריות מיניסטריאלית: רשת "צביה" ומחלקת חינוך במועצה.
טלפון: 08-8593922
פקס: 08-8694157

ישיבה קטנה "תורת החיים"

ראש הישיבה: הרב שמעון שוהם
טלפון משרד: 08-8691002
פקס משרד: 08-8691735
מייל: yetorat@gmail.com
ת.ד. 171

אולפנת טוהר

מזכירות האולפנה : 08-8598151
רכזת קליטה: 050-8684115

Loading...