מנהלת היסעים: אתי אוחיון
טל': 08-8634240, 052-5884948
etior@ma-soreq.org.il

אופייה של המועצה והגיוון שבהרכב תושביה, פיזור היישובים ופריסת מוסדות החינוך נוסף על הצורך להסיע תלמידים גם למוסדות חינוך שמחוץ לשטח שיפוט המועצה, כל אלה משפיעים ישירות על ההיקף והמורכבות של מערך ההיסעים.
במחלקת החינוך של המועצה בוצעה עבודת הכנה מחושבת ומדוקדקת המבוססת הן על הצורך האמיתי בשטח בהסתמך על ניסיון השנים הקודמות והן על המשאבים העומדים לרשות המועצה בכפוף להנחיות משרד החינוך.

Loading...