ביה"ס יסודי ברויאר צעירים – יד בנימין

מנהלת ביה"ס: נורית ראובני
סגן המנהלת: אביחי ווינוגרד
מנהל בי"ס ברויאר בוגרים: תומר תמרי
אחריות פדגוגית: משרד החינוך
מפקחת ביה"ס: הגב' רחלי ויסברד
אחריות מיניסטריאלית: מחלקת חינוך במועצה
טל': 08-8634250
פקס: 08-8634255
לאתר בית הספר

ביה"ס יסודי תלמוד תורה "תורת החיים" – יד בנימין

מנהל ביה"ס: הרב הראל ערוסי.
אחריות פדגוגית: רשת המעיין התורני – המוכר שאינו רשמי.
מפקח ביה"ס מטעם משרד החינוך: שי קלדרון.
מפקח ביה"ס מטעם מעיין החינוך התורני: הרב יצחק זיו
אחריות מינסטריאלית: הנהלת תורת החיים ומחלקת חינוך במועצה.
טל': 08-8691002
פקס: 08-8691735
ת.ד. 171
toratha@gmail.com

תלמוד תורה "ניצני התורה" יסודות

מנהל ביה"ס: הרב יגאל דהרי. דוא"ל: yigalda1@gmail.com. נייד:  050-8684150
אחריות פדגוגית: משרד החינוך.
מפקחת ביה"ס: הגב' רחלי ויסברד.
אחריות מיניסטריאלית: וועדת חינוך יסודות – בשיתוף מחלקת חינוך במועצה.
דוא"ל: nitzaneihatorah@gmail.com
טלפון: 08-9414101
פקס: 08-9452549

ביה"ס יסודי : טהר –בנות – יד בנימין

מנהלת ביה"ס: גב' עמליה הלל .
אחריות פדגוגית: רשת "מעיין החינוך התורני".
מפקחת ביה"ס: גב' דבורה אלבז.
אחריות מינסטריאלית: הנהלת תורת החיים -בשיתוף מעין החינוך התורני ומחלקת חינוך במועצה.
טל': 08-8598958
tohar10@gmail.com

ביה"ס יסודי :"בית יעקב"- יסודות

מנהלת ביה"ס: גב' חנה שטיין.
אחריות פדגוגית: מרכז החינוך העצמאי.
מפקחת ביה"ס: הגב' חווה תורץ.
אחריות מיניסטריאלית: וועדת חינוך יסודות – בשיתוף מחלקת חינוך במועצה.
טל': 08-9410076
Y-yesodo-ysd-s@kishurim.k12.i

בית הספר ממ"ח אור חדש, בנצר חזני

מנהלת בית הספר: לימור פריד
אחריות פדגוגית: משרד החינוך
מפקחת בית הספר: הגב' ציפורה כהן
אחריות מניסטריאלית: מח' חינוך במועצה
טל': 08-9789710פקס': 089789716
דוא"ל: beitchinuchbanot@gmail.com