ממ"ד תורני "ברויאר צעירים" א-ג ביד בנימין:

ביה"ס הותיק והגדול באזור, ובו כיתות לימוד נפרדות לבנים ולבנות. תכנית לימודים עשירה בכל המקצועות. תכניות לחינוך משלים ייחודיות. מרכזי למידה חדשניים, מעבדות ומתקנים ברמה גבוהה. דגש על שילוב אוכלוסיות שונות, כולל תלמידים עם צרכים מיוחדים בתוך ביה"ס ומבי"ס "לב ברויאר" הצמוד. פעילות חברתית ענפה. "בי"ס מנגן" בו התלמידים לומדים נגינה בכלים שונים ברמה מקצועית.
טלפון בית הספר: 08-8634250
מנהלת הצעירים: נורית ראובן.
סגן המנהלת: אביחי ווינוגרד
אחריות פדגוגית: משרד החינוך
מפקחת ביה"ס: הגב' רחלי ויסברד
אחריות מיניסטריאלית: מחלקת חינוך במועצה

בי"ס יסודי ברויאר בוגרים ד'-ו' – יד בנימין:

מנהל ביה"ס: תומר תמרי, נייד: 052-6765668
סגנית המנהל: הילה עדני
אחריות פדגוגית: משרד החינוך
מפקחת ביה"ס: הגב' רחלי ויסברד
אחריות מיניסטריאלית: מחלקת חינוך במועצה
טלפון: 08-8634276
דוא"ל: broyerbogrim@gmail.com

בי"ס יסודי תלמוד תורה "תורת החיים" – יד בנימין:

הלימוד מבוסס על הדרכת חז"ל "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה" (שיטת "זילברמן"). התלמידים מקיפים את רוב התנ"ך והמשנה, תוך שינון בנגינה בטעמי המקרא, הכולל חזרות רבות, לצד הבנה יסודית על דרך הפשט. לימוד הגמרא נעשה בשיטה ייחודית בכיתות החטיבה. הכנה לדרישות הישיבות התיכוניות במקצועות הכלליים. הלימוד נמשך גם בתקופת החופשות של משרד החינוך. לימוד בשמחה תוך הדגשת התחומים החברתיים.
מנהל: הרב הראל ערוסי
אחריות פדגוגית: רשת המעיין התורני – המוכר שאינו רשמי.
מפקח ביה"ס מטעם משרד החינוך: שי קלדרון.
מפקח ביה"ס מטעם מעיין החינוך התורני: הרב יצחק זיו
אחריות מינסטריאלית: הנהלת תורת החיים ומחלקת חינוך במועצה.
טל': 08-8691002, פקס: 08-8691735
ת.ד. 171
toratha@gmail.com

תלמוד תורה "ניצני התורה" יסודות:

בית ספר ותיק בתהליכי צמיחה והתחדשות, עם צוות מקצועי וניהול פדגוגי איכותי. ת"ת ממ"ד ובו תגבור ניכר של מקצועות הקודש באיכות ובכמות. עמידה בכל תכנית הלימודים המקובלת בממ"ד, תוך ראיית כל תלמיד ע"פ כשרונותיו ויכולותיו הלימודיים והחברתיים.
מנהל: הרב יגאל דהרי
דוא"ל: yigalda1@gmail.com  נייד:  050-8684150
אחריות פדגוגית: משרד החינוך.
מפקחת ביה"ס: הגב' רחלי ויסברד.
אחריות מיניסטריאלית: וועדת חינוך יסודות – בשיתוף מחלקת חינוך במועצה.
דוא"ל: nitzaneihatorah@gmail.com
טלפון: 08-9414101
פקס: 08-9452549

בי"ס יסודי: טוהר בנות – יד בנימין
חינוך ליראת שמים וחיים של תורה והלכה, באווירה חמה ומשפחתית. תכנית לימודים בפיקוח חרדי, רמה לימודית גבוהה ומחויבות גבוהה לכל תלמידה.
מנהלת: עמליה הלל
אחריות פדגוגית: רשת "מעיין החינוך התורני".
מפקחת ביה"ס: גב' דבורה אלבז.
אחריות מינסטריאלית: הנהלת תורת החיים -בשיתוף מעין החינוך התורני ומחלקת חינוך במועצה.
טל': 08-8598958
tohar10@gmail.com

ביה"ס יסודי :"בית יעקב"- יסודות:
בי"ס חרדי ברוח הידועה והותיקה של מוסדות "בית יעקב" המשלב חינוך חרדי מובהק ליראת שמים ובניית אישיות התלמידה כבת ישראל, כולל רמת לימודים גבוהה בכל המקצועות. תקנון הופעה והתנהגות מוקפד.
מנהלת: רבקה פרידמן
אחריות פדגוגית: מרכז החינוך העצמאי.
מפקחת ביה"ס: הגב' חווה תורץ.
אחריות מיניסטריאלית: וועדת חינוך יסודות – בשיתוף מחלקת חינוך במועצה.
טל': 08-9410076
Y-yesodo-ysd-s@kishurim.k12.i

בית הספר ממ"ח אור חדש, בנצר חזני:

בי"ס חדש הנותן חינוך תורני- ציוני מובהק בתכנית לימודים מלאה- לימודי חול ברמה גבוהה, תגבור לימודי קודש ותכניות לימוד מיוחדות, כוללות יצירתיות ובחירה. חדשנות פדגוגית ושיטות למידה מתקדמות. תקנון הופעה והתנהגות מוקפד.

מנהלת : לימור פריד
אחריות פדגוגית: משרד החינוך
מפקחת בית הספר: הגב' ציפורה כהן
אחריות מניסטריאלית: מח' חינוך במועצה
טל': 08-9789710פקס': 089789716
דוא"ל: beitchinuchbanot@gmail.com

Loading...