בניהול המחלקה לשרותים חברתיים
טלפון: 08-8634214

המחלקה לשרותים חברתיים הינה גוף מפעיל מטעם מנהלת השרות האזרחי לאומי.

כל אברך / בחור המעונין להמיר את שרותו הצבאי בשרות לאומי יוכל לעשות זאת דרכנו.

ניתן לפנות אלינו לקביעת ראיון בטל': 08-8634214 – עדנה.

מחלקת חינוך