שם המנהלת: עו"ס ליטל בוחבוט
פרטי התקשרות מנהלת: טל' 08-8634291 נייד 054-6882293  מייל lital@ma-soreq.org.il

ביד בנימין כ-100 משפחות עולים חדשים מארצות הברית, בריטניה, מקסיקו, צרפת ועוד.

לפני כשנתיים עבר תחום קליטת עליה ליחידה הקהילתית במחלקה לשירותים חברתיים.

היחידה נותנת מענה ומפתחת שירותים לקהילה זו על פי צרכים שעולים מהשטח ובדרך של שיתוף תושבים.

פרויקטים ושירותים הניתנים בתחום זה:

  • מרכז לימודי חברתי לילדים בכיתות א' – ו', פועל פעמיים בשבוע.
  • פרויקט פל"א- סיוע לימודי לתלמידי כיתות ז' – יב' – דרך המתנ"ס.
  • תוכנית משפחות חברות- לחיבור וקירוב לבבות בין עולים לישראלים ביד בנימין.
  • קבלת משפחות חדשות שמגיעות לארץ.
  • מענה פרטני לפניות שונות של העולים.
  • פגישות אישיות וקבוצתיות עם הקהילה לשמיעת הצרכים ועבודה משותפת.
  • יציאה לטיולים ושבתות מגבשים – פרויקט אצי"ל להכרת א"י.
  • סיוע בטיפולים פרטניים וקבוצתיים.
  • ציון יום העליה הממלכתי בחשוון.
  • ועוד היד נטויה..