עו"ס אחראית- רות פרנקנבורג

צח"י ושעת חירום

מוגנות בקהילה

קליטת עלייה

עסקים ותיירות

ליווי קהילות ורכזות קהילה

אימהות חד הוריות

היחידה להתנדבות