מהנדס המועצה: תומר שמוקלר
טלפון: 08-8634282 פקס: 073-7164282
דוא"ל: tomer@ma-soreq.org.il

מנהלת לשכת הנדסה: שולי זינדאני
טלפון: 08-8634275 פקס: 073-7164275
דוא"ל: shuli@ma-soreq.org.il

תהליך קבלת אישור בניה

השלבים לצורך הגשת תכניות בניה לאישור המועצה הם:

 1. שליחת קובץ תוכנית הבניה כולל נספח סניטרי (בקובץ PDF) בדוא"ל לכתובת או הגשת הקובץ ע"ג דיסק.
 2. הגשת טופס "הצהרת פועלים" לחתימת קב"ט המועצה חגי שררה לאחר מילוי הפרטים בטופס. טופס שיוגש לקב"ט ללא פרטים וחתימה לא יטופל.
  ניתן להגיש את הטופס גם בפקס: 073-7164275, או לדוא"ל shuli@ma-soreq.org.il
 3. מילוי טופס הוראת קבע למועצה. הוראת הקבע לא תמומש והיא לצורך משרדי בלבד. ראו טופס למטה.
 4. צילום תעודת זהות כולל ספח הכתובת של בעל המגרש.
 5. הגשת תכנית בניה באחד מיישובי המועצה (פרט ליד בנימין), מחייבת החתמה של מזכירות היישוב בטרם הגשת התכנית לאישור המועצה. תכניות שיוגשו ללא חתימת היישוב לא יאושרו.
 6. חתימה על טופס חיוב בהרשאה לפינוי פסולת ונזקים לתשתיות.
 7. תשלום היטלי בניה לפי גודל המבנה ושטח המגרש.
 8. טופס אחריות לביוב בנחלות.
 9. לאחר גמר אישור תכנית הבניה וחתימה על כל הטפסים הנ"ל. מועבר אישור ע"י המועצה באופן ישיר לוועדה בשורקות.
 10. בהצלחה!