מנהלת משאבי אנוש: רינתיה וייל
טלפון: 08-8634266
דוא"ל:  rinatya@ma-soreq.org.il

חשבת שכר: אוריאן בן דוד
טלפון: 08-8634242
דוא"ל: orian@ma-soreq.org.il