שיטור קהילתי
מוקד

מנהל מחלקה: חגי שררה
טלפון:08-8634208, 050-6990992
פקס: 073-7164208
דוא"ל:hagay@ma-soreq.org.il

קב"ט מוס"ח ומנהל מוקד: רזיאל גז
נייד: 052-7918885
דוא"ל: raziel@ma-soreq.org.il

מחלקת ביטחון נותנת מענה לכל הבעיות הבטחוניות לישובים למוסדות חינוך ולעסקים ולצירי הגישה לישובים.
המענה ניתן ע"י כוח אדם וע"י אמצעים טכנולוגיים כגון מצלמות, לחצני מצוקה ומערכות אזעקה.
הדגש הוא על שבחי"ם (שוהים בלתי חוקיים) ועל מפגעים במוסדות חינוך ועל עבריינות פלילית.
השיטה לאבטחת הישובים ומוסדות חינוך מושתת על 3 מעגלי אבטחה, והם:
1. אבטחה היקפית – הצבת גדרות מצלמות תאורה היקפית וסיורים.
2. אבטחה כניסות – הצבת שערים אבטחה בשערים ובידוק הנכנסים כולל כלי רכב.
3. אבטחה פנימית – התמגנות התושבים על ידי מערכת אזעקה ביתית לחצני מצוקה לקשישים והתנדבות למשמר אזרחי, ועוד אמצעים טכנולוגיים וסיורים של רבשי"ם.