מוקד המועצה הינו מרכז בקרה ומענה לפניות התושבים. מטרתו להעניק מענה ושירות טוב ומהיר לתושבים במגוון נושאים. כמו כן, המוקד משמש כגורם מתווך בין יחידות המועצה.

המוקד מהווה גורם מזעיק, מפעיל ומתאם את היחידות והגופים המקצועיים לשם טיפול באירועים, מפגעים ותקלות ברחבי המועצה בשגרה ובעת חירום.

המוקד מאויש 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה.

ניתן לפנות למוקד העירוני במגוון הדרכים הבאות: לשים אייקונים – ווטסאפ, טלפון, פניה מקוונת.

 

 

תהליך קבלת פניה במוקד:

בשלב ראשון: פניה מתקבלת מתושב/ת במגוון הדרכים האפשריות (מפורט לעיל)עם קבלת הפניה תתקבל הודעת SMS עם מספר הפניה בטלפון הנייד של הפונה.

בשלב שני: הפניה מוקלדת למערכת המידע המקושרת לכל אגפי ומחלקות המועצה.

בשלב שלישי: קבלת משוב על סטטוס הפניה ועדכון בנוגע להמשך טיפול