ביה"ס יסודי :"בית יעקב"- יסודות:

בי"ס חרדי ברוח מוסדות "בית יעקב" המשלב חינוך חרדי מובהק ליראת שמים ובניית אישיות התלמידה כבת ישראל, כולל רמת לימודים גבוהה בכל המקצועות ותקנון הופעה והתנהגות מוקפד.

מנהלת: רבקה פרידמן

אחריות פדגוגית: מרכז החינוך העצמאי

מפקחת ביה''ס: אלישבע שרייבר

אחריות מיניסטריאלית: וועדת חינוך יסודות - בשיתוף מחלקת חינוך במועצה.

טל': 08-9410076 דוא''ל: 412494@cha.org.il