בשבועיים האחרונים הסתיים פסטיבל קייצי וירוק המאיר את נקודות הטבע וההיסטוריה הרבות במועצה שלנו: נחל תמנה, חניון נח לי ביסודות והאתר הארכיאולוגי העתיק מהתקופה הביזנטית – גת גדעון. משפחות רבות פקדו את הפסטיבל ונהנו מאתרי הטבע. הפסטיבל התאפשר גם בזכות שיתוף הפעולה עם איגוד ערים לאיכות הסביבה וקק"ל.
תודה לשרית שרף – מנהלת קידום הבריאות ואיכות הסביבה. מוזמנים לצפות בסרטון שהוא מזכרת קטנה משבוע גדול.