מזכירות היישוב: 054-6336019. ימים א,ב',ג',ה' 09:00-13:00

יישוב הקבע נצר חזני הועתק מגוש קטיף בשנת הגירוש ונבנה מחדש בשנת 2010. המושב מורכב ממשפחות חקלאים בגוש קטיף ומבני דור שני. המגורשים שהו לאחר הגרוש ברמת הגולן ובעין צורים עד שעברו למשכן הקבע שלהם במושב נצר חזני. היישוב המקורי נקרא על שמו של שר הסעד מיכאל חזני שהיה מראשי ההתיישבות הדתית בארץ. רב היישוב: הרב יחיאל יעיש.
במושב מעון יום, גני ילדים, מועדון נוער ובית כנסת מרכזי מאוחד לכל העדות. ביישוב מקווה נשים, מקווה גברים ומגרש ספורט. ביישוב כ- 440 תושבים.